• เวลาญี่ปุ่น : 10 Jul 2020 - 12:00:32
หมวดหมู่สินค้า
เพิ่มเพื่อน
พบสินค้า 4,184 รายการ
★新品 ガス式 スチコン マルゼン SSCGX-40D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
1,254,600 บาท
(≈ 3,690,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
1,254,600 บาท
(≈ 3,690,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 電気式 スチコン マルゼン SSCX-40D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
1,118,600 บาท
(≈ 3,290,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
1,118,600 บาท
(≈ 3,290,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ガス式 スチコン マルゼン SSCG-40D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
1,084,600 บาท
(≈ 3,190,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
1,084,600 บาท
(≈ 3,190,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ニチワ NECO-10W 電気コンベーヤーオーブン 惣菜店スーパー用 店舗 業務用オーブン●送料込
1,054,000 บาท
(≈ 3,100,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
1,054,000 บาท
(≈ 3,100,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 電気式 スチコン マルゼン SSC-40D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
982,601 บาท
(≈ 2,890,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
982,601 บาท
(≈ 2,890,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ガス式 スチコン マルゼン SSCGX-20D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
880,601 บาท
(≈ 2,590,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
880,601 บาท
(≈ 2,590,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ガス式 スチコン マルゼン SSCGX-24D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
863,601 บาท
(≈ 2,540,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
863,601 บาท
(≈ 2,540,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 電気式 スチコン マルゼン SSCX-20D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
778,600 บาท
(≈ 2,290,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
778,600 บาท
(≈ 2,290,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ガス式 スチコン マルゼン SSCG-20D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
761,600 บาท
(≈ 2,240,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
761,600 บาท
(≈ 2,240,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 電気式 スチコン マルゼン SSCX-24D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
761,600 บาท
(≈ 2,240,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
761,600 บาท
(≈ 2,240,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ガス式 スチコン マルゼン SSCG-24D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
744,600 บาท
(≈ 2,190,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
744,600 บาท
(≈ 2,190,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 電気式 スチコン マルゼン SSC-20D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
690,200 บาท
(≈ 2,030,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
690,200 บาท
(≈ 2,030,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ニチワ MIFC-1012RK IH連続フライヤー 食材右投入型 カス取り装置有り 3相200V 店舗IHフライヤー●送料込
686,800 บาท
(≈ 2,020,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
686,800 บาท
(≈ 2,020,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ニチワ MIFC-1012LK IH連続フライヤー 食材左投入型 カス取り装置有り 店舗IHフライヤー●送料込
686,800 บาท
(≈ 2,020,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
686,800 บาท
(≈ 2,020,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ニチワ MIFC-109RK IH連続フライヤー 食材右投入型 カス取り装置有り 3相200V 店舗IHフライヤー●送料込
680,000 บาท
(≈ 2,000,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
680,000 บาท
(≈ 2,000,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ニチワ MIFC-109LK IH連続フライヤー 食材左投入型 カス取り装置有り 3相200V 店舗IHフライヤー●送料込
680,000 บาท
(≈ 2,000,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
680,000 บาท
(≈ 2,000,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 電気式 スチコン マルゼン SSC-24D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
676,600 บาท
(≈ 1,990,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
676,600 บาท
(≈ 1,990,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ニチワ MIFC-89RK IH連続フライヤー 食材右投入型 カス取り装置有り 3相200V 店舗IHフライヤー●送料込
639,200 บาท
(≈ 1,880,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
639,200 บาท
(≈ 1,880,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ニチワ MIFC-89LK IH連続フライヤー 食材左投入型 カス取り装置有り 3相200V 店舗IHフライヤー●送料込
639,200 บาท
(≈ 1,880,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
639,200 บาท
(≈ 1,880,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ニチワ MIFC-1012L IH連続フライヤー 食材左投入型 3相200V 惣菜店スーパー店舗IHフライヤー●送料込
618,800 บาท
(≈ 1,820,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
618,800 บาท
(≈ 1,820,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ニチワ MIFC-1012R IH連続フライヤー 食材右投入型 3相200V 惣菜店スーパー店舗IHフライヤー●送料込
618,800 บาท
(≈ 1,820,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
618,800 บาท
(≈ 1,820,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ホシザキ HBC-12B3 ブラストチラー&ショックフリーザー 12段タイプ 急速冷却 冷凍●送料込 和歌山
605,200 บาท
(≈ 1,780,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
605,200 บาท
(≈ 1,780,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ニチワ MIFC-109L IH連続フライヤー 食材左投入型 3相200V 惣菜店スーパー 店舗IHフライヤー●送料込
601,800 บาท
(≈ 1,770,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
601,800 บาท
(≈ 1,770,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ニチワ MIFC-109R IH連続フライヤー 食材右投入型 3相200V 惣菜店スーパー店舗IHフライヤー●送料込
601,800 บาท
(≈ 1,770,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
601,800 บาท
(≈ 1,770,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ニチワ NECO-10 電気コンベーヤーオーブン 惣菜店スーパー用 店舗 業務用オーブン●送料込
588,200 บาท
(≈ 1,730,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
588,200 บาท
(≈ 1,730,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ニチワ MIFC-89R IH連続フライヤー 食材右投入型 3相200V 惣菜店スーパー店舗IHフライヤー●送料込
561,000 บาท
(≈ 1,650,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
561,000 บาท
(≈ 1,650,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ニチワ MIFC-89L IH連続フライヤー 食材左投入型 3相200V 惣菜店スーパー店舗IHフライヤー●送料込
561,000 บาท
(≈ 1,650,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
561,000 บาท
(≈ 1,650,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ガス式 スチコン マルゼン SSCGX-10D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
533,800 บาท
(≈ 1,570,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
533,800 บาท
(≈ 1,570,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 真空包装機 トーセイ TOSEI トスパック V-855G 据置型 ガス封入 厨房 真空パック 標準パネル 店舗
516,801 บาท
(≈ 1,520,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
516,801 บาท
(≈ 1,520,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 真空包装機 トーセイ TOSEI トスパック V-855G-1 据置型 厨房 トウセイ 真空パック 標準パネル 店舗
516,801 บาท
(≈ 1,520,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
516,801 บาท
(≈ 1,520,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGE-CRBb-1800 菓子ケーキ用 低温高湿 冷蔵ショーケース 幅1800 ケーキショーケース 店舗 業務用 冷蔵庫●送料込
510,001 บาท
(≈ 1,500,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
510,001 บาท
(≈ 1,500,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 電気式 スチコン マルゼン SSCX-10D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
465,801 บาท
(≈ 1,370,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
465,801 บาท
(≈ 1,370,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGE-CRFb-1200 菓子ケーキ用 低温高湿 ノンラップ冷蔵ショーケース 幅1200 店舗ケーキショーケース●送料込
435,201 บาท
(≈ 1,280,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
435,201 บาท
(≈ 1,280,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGE-CRBb-1500 菓子ケーキ用 低温高湿 冷蔵ショーケース 幅1500 ケーキショーケース 店舗 業務用 冷蔵●送料込
425,001 บาท
(≈ 1,250,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
425,001 บาท
(≈ 1,250,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 真空包装機 トーセイ TOSEI トスパック V-553-1 据置型 店舗 厨房 業務用 トウセイ 真空パック 標準パネル
421,601 บาท
(≈ 1,240,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
421,601 บาท
(≈ 1,240,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ホシザキ HBC-6B3 ブラストチラー&ショックフリーザー 6段タイプ 急速冷却 冷凍●送料込 和歌山
421,601 บาท
(≈ 1,240,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
421,601 บาท
(≈ 1,240,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 真空包装機 トーセイ TOSEI トスパック V-553G ガス封入 据置型 厨房 真空パック 標準パネル 店舗
421,601 บาท
(≈ 1,240,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
421,601 บาท
(≈ 1,240,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ガス式 スチコン マルゼン SSCG-10D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
414,801 บาท
(≈ 1,220,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
414,801 บาท
(≈ 1,220,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGE-CRFb-900 菓子ケーキ用 低温高湿 冷蔵ショーケース 幅900 ケーキショーケース 店舗 業務用 冷蔵庫 ●送料込
408,001 บาท
(≈ 1,200,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
408,001 บาท
(≈ 1,200,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGE-Sb-1800 菓子ケーキ用 低温高湿 冷蔵ショーケース 幅1800 ケーキショーケース 店舗 業務用 冷蔵庫●送料込
401,200 บาท
(≈ 1,180,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
401,200 บาท
(≈ 1,180,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大道産業 OMD-20RZ 野菜脱水・水切機 厨房 店舗 業務用 脱水機 食品機械
397,800 บาท
(≈ 1,170,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
397,800 บาท
(≈ 1,170,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 製氷機 ホシザキ IM-460DM-1-STCR スタックオン 460kg アイスクラッシャー付アイスメーカー●送料込
397,800 บาท
(≈ 1,170,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
397,800 บาท
(≈ 1,170,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ガス式 スチコン マルゼン SSCGX-06D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
397,800 บาท
(≈ 1,170,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
397,800 บาท
(≈ 1,170,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 真空包装機 トーセイ TOSEI トスパック V-955L 据置型 厨房 トウセイ 真空パック 標準パネル 店舗
397,800 บาท
(≈ 1,170,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
397,800 บาท
(≈ 1,170,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 スチコン ホシザキ MIC-6SC3 スチーム コンベクションオーブン 業務用オーブン 店舗●送料込
397,800 บาท
(≈ 1,170,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
397,800 บาท
(≈ 1,170,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 製氷機 ホシザキ IM-360DM-1-STCR スタックオン 360kg アイスクラッシャー付アイスメーカー店舗●送料込
391,000 บาท
(≈ 1,150,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
391,000 บาท
(≈ 1,150,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 冷凍ショーケース パナソニック SCR-D1908N 店舗 アイスクリーム用 デュアル型 冷凍庫 幅1800●送料込
384,200 บาท
(≈ 1,130,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
384,200 บาท
(≈ 1,130,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 電気式 スチコン マルゼン SSC-10D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
380,800 บาท
(≈ 1,120,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
380,800 บาท
(≈ 1,120,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大道産業 OMD-18RZ 野菜脱水・水切機 厨房 店舗 業務用 脱水機 食品機械
374,000 บาท
(≈ 1,100,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
374,000 บาท
(≈ 1,100,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGE-CRBb-1200 菓子ケーキ用 低温高湿 冷蔵ショーケース 幅1200 ケーキショーケース 店舗 業務用 冷蔵庫 ●送料込
370,600 บาท
(≈ 1,090,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
370,600 บาท
(≈ 1,090,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 電磁調理器 IHコンロ マルゼン MIR-127X IHレンジ コンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
370,600 บาท
(≈ 1,090,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
370,600 บาท
(≈ 1,090,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 スチコン オーブン マルゼン SSCG-06D ガススチームコンベクションオーブン 店舗 ●送料込
357,000 บาท
(≈ 1,050,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
357,000 บาท
(≈ 1,050,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 真空包装機 トーセイ TOSEI トスパック V-955-500 据置型 店舗 厨房 トウセイ 真空パック 標準パネル
353,600 บาท
(≈ 1,040,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
353,600 บาท
(≈ 1,040,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ホシザキ HBC-6TB3 ブラストチラー&ショックフリーザー 6段タイプ 急速冷却 冷凍●送料込 和歌山
350,200 บาท
(≈ 1,030,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
350,200 บาท
(≈ 1,030,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGE-CRBb-900 菓子ケーキ用 低温高湿 ノンラップ冷蔵ショーケース 幅900 店舗ケーキショーケース●送料込
350,200 บาท
(≈ 1,030,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
350,200 บาท
(≈ 1,030,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ドゥコン マルゼン QED-112DCSS2M 架台 ドウコンディショナー ベーカーシェフ 幅900 ベーカリー機器 店舗●送料込
346,800 บาท
(≈ 1,020,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
346,800 บาท
(≈ 1,020,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 電気式 スチコン マルゼン SSCX-06D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
346,800 บาท
(≈ 1,020,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
346,800 บาท
(≈ 1,020,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 マルゼン MBCO-10E コンベクションオーブン ベーカーシェフ 店舗 業務用ベーカリーオーブン●送料込
346,800 บาท
(≈ 1,020,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
346,800 บาท
(≈ 1,020,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 マルゼン MBCO-10E コンベクションオーブン ベーカーシェフ ベーカリーオーブン ●送料無料
346,800 บาท
(≈ 1,020,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
346,800 บาท
(≈ 1,020,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 製氷機 ホシザキ IM-460DM-1-LAN スタックオン 460kg 全自動製氷機 氷アイスメーカー 店舗●送料込
346,800 บาท
(≈ 1,020,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
346,800 บาท
(≈ 1,020,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 マルゼン MIR-127 IHレンジ 自然対流式オーブン 店舗 業務用 電磁調理器●送料込
346,800 บาท
(≈ 1,020,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
346,800 บาท
(≈ 1,020,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 製氷機 ホシザキ IM-360DM-1-LAN スタックオン 360kg ストッカー+スリーブ アイスメーカー店舗●送料込
336,600 บาท
(≈ 990,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
336,600 บาท
(≈ 990,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 マルゼン MIR-097X IHレンジ コンベクションオーブン 店舗 業務用 ●送料込
333,200 บาท
(≈ 980,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
333,200 บาท
(≈ 980,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGE-Sb-1500 菓子 ケーキ用 低温高湿 冷蔵ショーケース 幅1500 ケーキショーケース 店舗 業務用 冷蔵庫 ●送料込
333,200 บาท
(≈ 980,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
333,200 บาท
(≈ 980,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 製氷機 ホシザキ IM-460DM-1-LA スタックオン 460kg LAストッカー+製氷ユニット キューブ 店舗●送料込
329,800 บาท
(≈ 970,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
329,800 บาท
(≈ 970,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 冷凍ショーケース パナソニック SCR-D1905N 店舗 アイスクリーム用 デュアル型 冷凍庫 幅1500●送料込
329,800 บาท
(≈ 970,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
329,800 บาท
(≈ 970,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ホシザキ HPS-400A3-HP 真空包装機 ホットパック仕様 真空パック 密閉 店舗 業務用●送料込
326,400 บาท
(≈ 960,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
326,400 บาท
(≈ 960,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 なんつね 卓上冷凍スライサー NF-280 南常 三相200V 自動ミートスライサー ハムスライサー店舗●送料込
323,000 บาท
(≈ 950,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
323,000 บาท
(≈ 950,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ドゥコン マルゼン QEN-112DCSS2M 架台 ドウコンディショナー ベーカーシェフ ベーカリー機器 店舗 業務用●送料込
323,000 บาท
(≈ 950,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
323,000 บาท
(≈ 950,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 製氷機 ホシザキ IM-460DM-1-STN スタックオン 460kgストッカー+スリーブ アイスメーカー 店舗●送料込
323,000 บาท
(≈ 950,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
323,000 บาท
(≈ 950,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 製氷機 ホシザキ IM-360DM-1-LA スタックオン 360kg ストッカー+製氷ユニット 店舗●送料込
323,000 บาท
(≈ 950,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
323,000 บาท
(≈ 950,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 真空包装機 トーセイ TOSEI トスパック V-955 据置型 厨房 業務用 真空パック 標準パネル トウセイ 店舗
316,200 บาท
(≈ 930,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
316,200 บาท
(≈ 930,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 電磁調理器 マルゼン MIR-097 IHレンジ IHコンロ 店舗 厨房 業務用オーブン ●送料込
312,800 บาท
(≈ 920,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
312,800 บาท
(≈ 920,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大道産業 OMD-20RK3 野菜脱水・水切機 厨房 店舗 業務用 脱水機 食品機械
312,800 บาท
(≈ 920,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
312,800 บาท
(≈ 920,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 製氷機 ホシザキ IM-360DM-1-STN スタックオン 360kg 店舗 アイスメーカー●送料込
312,800 บาท
(≈ 920,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
312,800 บาท
(≈ 920,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGU-TRAf-1800FK 菓子ケーキ用 冷蔵ショーケース 幅1800 店舗ケーキショーケース 業務用 冷蔵庫●送料込
312,800 บาท
(≈ 920,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
312,800 บาท
(≈ 920,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ニチワ SCO-11W 電気コンベクションオーブン 3相200V 業務用オーブン 店舗●送料込
306,000 บาท
(≈ 900,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
306,000 บาท
(≈ 900,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ROYAL ローヤル ミートチョッパー 42SR-5HG アルファローヤル 床置き 挽肉 ひき肉 ミンチ店舗●送料込
304,300 บาท
(≈ 895,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
304,300 บาท
(≈ 895,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 真空包装機 トーセイ TOSEI トスパック HVP-482 ホットパック対応型 トウセイ 店舗 卓上型 真空パック タッチパネル
299,200 บาท
(≈ 880,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
299,200 บาท
(≈ 880,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGU-TRAf-1800W 菓子ケーキ用 冷蔵ショーケース 両面引戸 幅1800 店舗ケーキショーケース 冷蔵庫●送料込
299,200 บาท
(≈ 880,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
299,200 บาท
(≈ 880,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ガス式 スチコン マルゼン SSCG-06D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
295,800 บาท
(≈ 870,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
295,800 บาท
(≈ 870,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGU-TRAf-1800F 菓子ケーキ用 冷蔵ショーケース 前引戸 幅1800 ケーキショーケース 店舗 冷蔵庫●送料込
295,800 บาท
(≈ 870,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
295,800 บาท
(≈ 870,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大道産業 OMD-18R3 野菜脱水・水切機 厨房 店舗 業務用 脱水機 食品機械
289,000 บาท
(≈ 850,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
289,000 บาท
(≈ 850,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ホシザキ HPS-400A3-G 真空包装機 ガス充填仕様 真空パック 密閉 店舗 業務用 ●送料込
289,000 บาท
(≈ 850,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
289,000 บาท
(≈ 850,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★エイシン 電気式 焼いも機 YG-100R 焼き芋 大型タイプ 焼いも 焼きいも 業務用●メーカー直送
285,600 บาท
(≈ 840,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
285,600 บาท
(≈ 840,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGU-Tf-1800FK 菓子ケーキ用 冷蔵ショーケース 前引戸 幅1800 ケーキショーケース 店舗 業務用 冷蔵庫 ●送料込
282,200 บาท
(≈ 830,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
282,200 บาท
(≈ 830,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 真空包装機 トーセイ TOSEI トスパック V-602G2 V-602GⅡ 据置傾斜型 厨房 真空パック 標準パネル 店舗
278,800 บาท
(≈ 820,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
278,800 บาท
(≈ 820,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGE-Sb-1200 菓子ケーキ用 低温高湿 ノンラップ冷蔵ショーケース 幅1200 ケーキショーケース 店舗 冷蔵庫●送料込
278,800 บาท
(≈ 820,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
278,800 บาท
(≈ 820,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGU-TRAf-1800B 菓子ケーキ用 冷蔵ショーケース 幅1800 ケーキショーケース 店舗 業務用 冷蔵庫●送料込
278,800 บาท
(≈ 820,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
278,800 บาท
(≈ 820,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ホシザキ HPS-400A3 真空包装機 真空パック 密閉 店舗 業務用 ●送料込
278,800 บาท
(≈ 820,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
278,800 บาท
(≈ 820,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGU-TRAf-1500FK 菓子ケーキ用 冷蔵ショーケース 前引戸 背面壁寄せ 幅1500 ケーキショーケース 店舗 冷蔵庫 ●送料込
275,400 บาท
(≈ 810,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
275,400 บาท
(≈ 810,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 ホシザキ JWE-620UB-OP 食器洗浄機 食器洗い機 店舗 大型 業務用 食洗機●送料込
275,400 บาท
(≈ 810,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
275,400 บาท
(≈ 810,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 電気式 スチコン マルゼン SSC-06D スーパースチームコンベクションオーブン 店舗 業務用オーブン●送料込
272,000 บาท
(≈ 800,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
272,000 บาท
(≈ 800,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGU-Tf-1800W 菓子ケーキ用 冷蔵ショーケース 両面引戸 幅1800 ケーキショーケース 店舗 冷蔵庫●送料込
272,000 บาท
(≈ 800,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
272,000 บาท
(≈ 800,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 業務用オーブン ホシザキ MIC-5TC-G ガス スチームコンベクションオーブン スチコン 店舗 ●送料込
272,000 บาท
(≈ 800,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
272,000 บาท
(≈ 800,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGU-SRAf-1800FK 菓子ケーキ用 冷蔵ショーケース 引戸 幅1800 ケーキショーケース 店舗 冷蔵庫 ●送料込
268,600 บาท
(≈ 790,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
268,600 บาท
(≈ 790,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 オーブン付きガステーブル マルゼン MGRX-2412E 10口コンロ ガスレンジ コンベクションオーブン 店舗 業務用 ●送料込
268,600 บาท
(≈ 790,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
268,600 บาท
(≈ 790,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGU-Tf-1800F 菓子ケーキ用 冷蔵ショーケース 前引戸 幅1800 ケーキショーケース 店舗 冷蔵庫●送料込
268,600 บาท
(≈ 790,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
268,600 บาท
(≈ 790,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 大穂 OHGE-Sb-900 菓子ケーキ用 低温高湿 冷蔵ショーケース 幅900 ケーキショーケース 店舗 業務用 冷蔵庫●送料込
265,200 บาท
(≈ 780,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
265,200 บาท
(≈ 780,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
★新品 冷蔵ショーケース パナソニック SRM-R901CHC 冷温両用 リーチイン パススルー 店舗 冷蔵庫●送料込
265,200 บาท
(≈ 780,000 YEN)
ซื้อทันทีในราคา
265,200 บาท
(≈ 780,000 YEN)
ผู้ประมูล: 0 ครั้ง
กลับด้านบน